Çerez Örnek
Telefon
WhatsApp

Konya Soğutma

KVKK Metni

 

 1. Veri Sorumlusu
 • Konya Soğutma Firması (Bundan sonra "Firma" olarak anılacaktır) Adres: Konya, Türkiye Telefon: [+90 332 503 05 98] E-posta: [info@konyasogutma.com.tr]
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Firma olarak, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunmak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Müşteri taleplerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için iletişim kurmak.
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, promosyonlar ve indirimler hakkında bilgi sağlamak.
 • Satış sonrası destek sağlamak ve garanti süreçlerini yönetmek.
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve ilgili mevzuata uyum sağlamak.
 • İş süreçlerini yönetmek, analiz etmek ve geliştirmek.
 • İş başvurularını değerlendirmek ve işe alım sürecini yönetmek.
 • Müşteri memnuniyeti anketleri ve pazar araştırmaları gerçekleştirmek.
 1. İşlenen Kişisel Veriler

Firma olarak, aşağıdaki kişisel verileri işleyebiliriz:

 • İletişim bilgileri: Ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi.
 • Müşteri talepleri ve sipariş bilgileri.
 • Satış ve satış sonrası hizmetlerle ilgili bilgiler.
 • İş başvuruları için gerekli kişisel veriler.
 • İlgili yasal düzenlemeler gereğince talep edilen diğer kişisel veriler.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun olarak ve mevzuatta belirtilen sürelerle sınırlı olarak saklanır. Kişisel verileriniz, işlenme amacı sona erdikten sonra veya yasal sürelerin dolmasının ardından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Firma olarak, kişisel verilerinizi yasal zorunluluklar veya hizmet sunumunu sağlamak amacıyla belirli üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bu üçüncü taraflar, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları veya yetkili kamu kurumları olabilir. Kişisel verilerinizin paylaşılması, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve gizlilik politikamıza uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK gereğince, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesi durumunda bu analize itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Firma ile iletişime geçebilirsiniz.

 

KVKK Metni

TEKLİF FORMU